Pódium

Podesta je fajn věc. Dají se na ní dělat koncerty, divadla, poobědvat nebo poležet. Jednu jsme si teda postavili. Materiál je ze zbytků střechy letního kina z roku 1987 zbourané loni na podzim.

Až na šrouby a hřebíky zero waste. I tak je část hřebíků původní.

Novoročenka 2020

I když to poroste křivě, pestrobarevně nebo řídce, ať máte ze své úrody radost!

20 x 20 cm je spon vhodný například pro květák.

Specifický druh stolování

Piknik je specifický druh stolování, při kterém se ono stravování pořádá venku. V ideálním případě se stravování uskutečňuje pod širým nebem někde na louce, v parku, v letním kině apod. za přítomnosti zvuků okolní přírody. (Wikipedie)

RickoLus

Přijďte na koncert. Hrát se bude na palouku kousek od záhonů.

https://rickolus.bandcamp.com/

Jaro 2019

Ještě před novou sezonou se podařilo udat všechny záhony. V terénu bychom ovšem chtěli příště začít s přípravnými pracemi už v zimě nebo začátkem jara, ať zůstane co nejvíc času na pěstování. Ve spolupráci s Olomouckou dílnou jsme postavili domek na nářadí. Pořídili jsme sekačku a zároveň čekáme, až vyroste tráva v místech, kde byl výkop pro vodovodní potrubí. Chystáme setkání a zase nějaký program mimo zahradu.

Fieldmann FZR 4611-B.

Robota

Termíny pro první polovinu letošní sezony. V zahradě od 10 hodin.

 

23. 3. sobota_ brigáda / práce po zimě, kompost

28. 3. čtvrtek_ Olomoucká dílna / výroba bedny

6. 4. sobota_ Ukliďme Česko / zahájení sezony

1. 5. středa_ brigáda / sekání trávy, údržba

Náš kompost, který srdnatě bojoval v soutěži o nejhezčí kompostovisko v zemi.