Budoucnost

Zahrada je teď nezřetelná. Stopy spolehlivě nezahladil sníh, ale roční mezera v provozu. Chystáme se navázat na naše předcházející působení, jednáme, plánujeme. Pěstování u letního kina s vročením 2017 by se tak mělo naplnit. Budeme se snažit mířit se začátkem na jaro.

20170217_182200
Sílí pole.