ALTEKO

Stali jsme se součástí výzkumu. Naďa Johanisová z Katedry environmentální studií Masarykovy univerzity nás zapojila do projektu Formy a hodnoty alternativních ekonomických praktik v České republice. Jeho součástí byl zatím rozhovor v Olomouci a skupinová diskuze v Brně. Bylo velmi zajímavé poslechnout si ostatní zúčastněné, kteří, každý po svém, dělají věci jinak. Přesto je spojovalo osobní nasazení, odhodlanost, radost. Pro představu: Paní kuchařka, která sestavuje jídelníček spolu s dětmi, restaurace zaměstnávající handicapované, prodejna potravinových přebytků, mediální družstvo, “nepodnikatelsky” a nepravicově vedená kavárna, vzdělávací farma, obecně prospěšná společnost zaměřená na ekologické zemědělství. A my.

Leave a Reply