Mapy

Když je něčeho víc, vznikají mapy, abychom se v tom vyznali. Patrný zájem o společné zahradničení a méně obvyklé modely hospodaření byly důvodem, proč teď můžeme procházet mapu komunitních zahrad a mapu ekonomických alternativ. Upozorňujeme na ně, jelikož je považujeme za užitečné a zároveň jsme v nich zahrnutí.

mapy