Dotazník

Máte chvíli? Pomozte Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s výzkumem. Vyplňte tenhle dotazník zaměřený na motivaci k využívání komunitních zahrad. Do deseti minut máte hotovo.

Začátek června v naší za()hrádce.